Mietteitä sukupuolesta ja rakkaudesta

DISCLAIMER: Kun puhun sukupuolesta, miehestä tai naisesta, tiedän että käsitteitä voisi halkoa loputtomiin. Sitä varten meillä on feministinen sukupuolentutkimus. Kun tekstissäni puhun kahdesta sukupuolesta, en väitä, että sukupuolia olisi vain kaksi, tai että asia olisi niin yksinkertainen. Puhun maskuliinista ja feminiinistä lähinnä, koska kiinnostukseni aiheeseen liittyy maailmanrakennukseen ja kaunokirjallisen tekstin luomiseen. Tämä ei ole tieteellinen teksti, enkä käsittele kaikkia puolia sukupuolista ja sukupuolisuudesta laajuudessa, joissa niitä ehkä pitäisi.

Useimmilla älyllisillä olennoilla matoran-universumissa on jonkinlainen sukupuoli. Matoralaisten – ja samalla suuren osan muitakin lajeja – sukupuoli on jotakin mies-nainen -akselilta. Kun puhun sukupuolesta, en puhu kahdesta sukupuolesta vaan sukupuolien skaalasta, jonka ääripäät muodostavat käsitykset maskuliinisuudesta ja feminiinisyydestä, jotka puolestaan pohjaavat sekä anatomiaan että kulttuuriin.

Miksi ihmeessä biomekaanisilla olennoilla on sukupuoli?

Matoran-universumin sukupuolina mies ja nainen perustuvat agorien ja glatorianien sukupuoliin. Glatorianit ovat humanoidinisäkkäitä, joiden tiedämme lisääntyvän biologisesti. Minusta on perusteltua uskoa, että tästä syystä näiden sukupuolille ominaiset piirteet vastaavat jossain määrin ihmisen vastaavia.

Luodessaan matoranit agoreiden kuviksi Suuret Olennot antoivat heille myös Spherus Magnan orgaanisilta veitikoilta perityn ajatuksen sukupuolista sekä näihin sukupuoliin liittyvistä fyysisistä (ja ehkä psykologisista, jos on Gregiä uskominen) piirteistä. Samoin kuin Suuret Olennot antoivat luomilleen matoraneille elementit näiden syntyessään, antoivat he näille myös sukupuolet.

No, miksi he näin tekivät?

Meillä on useita esimerkkejä muustakin ”tarpeettomasta” luomistyöstä, kuten vaikka matoran-anatomia: sehän ei todellakaan ole optimoitu jättirobotin työntekijöille, vaan se pyrki pikemminkin imitoimaan agoreita ja siten jotakin inhimillistä. Elementit imitoivat Spherus Magnan yhteiskunnan heimorakennetta. Bohrokit imitoivat Baterroja. Ylipäätään humanoidikeho on Suurten Olentojen valinta, joka perustuu sen tuttuuteen. Tässä mielessä matoran-universumin sukupuoli pitäisi tulkita kuin vaikkapa ihmisten rakentamille roboteille tai tekoälyille ”antamat” sukupuolet – niissä ei ole järkeä robotin tai tekoälyn itsensä kontekstissa, vaan sukupuolen merkitys tulee sen luojien sille antamasta merkityksestä sekä siitä, mitä tämän luojat saattavat luomukselleen opettaa kyseisen sukupuolen merkityksestä.

Matoralaissukupuolissa ei tarvitse olla järkeä maailman sisällä. Ne ovat yksinkertaisesti tosiasia, joka on aina ollut olemassa, vaikka ne varmaan ovatkin melkoinen mysteeri oppineille ja tutkijoille. Kysymys siitä, miksi heillä on käsitys miehestä ja naisesta ja mikä näiden ero oikeastaan on, lienee ihan relevantti, ja on varmasti niitäkin, joiden mielestä koko sukupuolijärjestys on mieletön ja pitäisi hylätä.

Koen perustelluksi tulkita, että käsitys sukupuolista ja sukupuoli-identiteetistä on ennalta rakennettu ja asetettu Matoran-universumin lajien piiriin ja näiden yhteiskuntaan. Samoin sukupuoli on jossakin määrin ennalta asetettu jokaiselle yksilölle (joka ei tietenkään karsi pois mahdollisuutta siitä, että joku kokee sukupuolensa vääräksi) ja siten siihen liittyy fyysisiä ominaisuuksia, jotka imitoivat agorien ja glatoriaanien anatomiaa.

Tällaisia biomekaanisilla olennoilla sukupuolta ilmentäviä piirteitä voisivat siten olla esimerkiksi lantion ja hartioiden leveys. Meillä on klaanonissakin jonkin verran ulkonäkökuvauksia, joissa tietyt piirteet liitetään tiettyyn sukupuoleen. Tietysti ne ovat osin meidän ihmiskulttuurimme tulosta, mutta haluan tulkita Klaanonin tekstiä maailman itsensä näkökulmasna, en laatikon ulkopuolelta. Klaanonissa esimerkiksi ruumiinmuotoihin liittyy kuvauksia, jotka viittaavat ihmiskäsitykseen sukupuolesta, tai ehkä pikemminkin sukupuolistereotyypeistä. Ja onhan meillä aina Roodaka-setti, josta voi tietty vetää monenlaisia johtopäätöksiä.

Entä mitä merkitystä sukupuolella on hahmojen kannalta?

Ei kovin paljoa, väitän. Sukupuoli on palanen yksilön identiteettiä. Se ei oel samalla tavalla yhteiskunnallinen kysymys kuin meillä, sillä lisääntymiskysymyksen puuttuminen ei tee sukupuolesta tai naisten sortamisesta millään tavalla loogista. Patriarkaattia ei ole (paitsi Bro-Korossa.)
En usko, että sukupuoliin liittyvillä fyysisillä piirteillä on juuri merkitystä hahmojen kykyjen suhteen. Ei ole syytä uskoa, että nais-toat olisivat jotenkin heikompia tai empaattisempia tai jotain verrattuna mies-toiin (vaikka Greg olikin empatiasta toista mieltä, mutta se on muutenkin hölmö episodi.) Tämä tietty vaihtelee lajeittain, sillä tiedämme vortixxien tapauksessa sukupuolten välisen fyysisen eron olevan sangen mittava.

Entäs se Gregin niin intensiivisesti inhoama ROMANSSI?

Matoran-universumin asukkaat kykenevät rakastamaan. Tämän me tiedämme, ja tämä on jopa yksi klaanonin peruspilareista, joka erottaa sen maailman myöhempien vuosien bonklesta. Mutta millaista on näiden kokema romanttinen rakkaus ja pariutuminen? Onko siinä järkeä, voiko sitä perustella?

Biomekaaniset olennot, joiden sukupuoli on vain keinotekoinen kaiku lisääntymisbiologiasta, eivät koe seksuaalista attraktiota. Osalla heistä niin kaanonissa kuin klaanonissakin kuitenkin näyttäisi olevan jonkinlainen läheisyydenkaipuu ja pyrkimys löytää rakkaus!

Well, mihin tämä attraktio perustuu, kun ei ole seksuaalista attraktiota?

Aseksuaalisuuden tutkimuksessa on käytetty kiinnostavaa termiä, sensual attraction. Se tarkoittaa aseksuaalisten henkilöiden (joita käytännössä kaikki meidän biomekaaniset olentomme ovat) kokemaa ”sensuellia halua”, eli halua joka perustuu aistielämyksiin – hyvin pitkälle samalla tavalla kuin seksuaalinen halukin, mutta ilman seksiä. ”Sensuelliin attraktioon” lasketaan kuuluvan esimerkiksi intiimi läheisyys, hyväily ja suudelmat, mutta johon ei liity perinteistä ajatusta seksuaalisesta tyydytyksestä. Toinen pätevä käsite on romantic attraction, romanttinen halu, johon ei liity sensuallin halun fyysistä aspektia, vaan lähinnä rakkauden sosiaalinen aspekti ja läheisyys.

Nähdäkseni ei ole mitään syytä, mikseivät biomekaaniset olentomme kykenisi tuntemaan tämänkaltaisia haluja.

Ylipäätään huomasin aseksuaalisuuden tutkimuksen olevan hedelmällistä bonklemaailman olentojen psykologian ymmärtämisen kannalta tässä aiheessa, sillä aseksuaalisuus on oman maailmamme kenties lähin vastine sille, miten bioniclen hahmojen rakkauselämä toimii. Lopultahan olennainen ero meihin on se, että seksuaalinen ulottovuus poistetaan – muuten he toimivat samoin.

Lyhyt sananen seksuaalisesta suuntautumisesta. En tiedä, miten paljon homo- ja biseksuaalisuudella pitäisi olla merkitystä tässä kontekstissa. Meiltä puuttuu seksuaalinen ja siten lisääntymiseen liittyvä aspekti, mutta toisaalta onko sillä edes merkitystä halussa, joka kohdistuu muutenkin saman sukupuolen jäseniin? En osaa sanoa aiheesta paljoa. En näe syytä, miksi asia toimisi dramaattisesti eri tavalla hahmoillamme – kai heilläkin ulkonäköön liittyviä preferenssejä on.

Millä tapaa sukupuoli vaikuttaa matoran-universumin kulttuurissa ja yhteiskunnissa?

Ei ole mitään syytä, miksi sukupuoli koettaisiin matoran-universumin yhteiskunnissa erityisen merkittäväksi tekijäksi. Lopulta sukupuolella on hyvin vähän merkitystä yhteiskunnan toiminnan kanssa, kun siitä poistetaan lisääntymis-biologinen elementti, joka on luonnollisesti ihmisten yhteiskunnissa historiallisesti tärkeä näkökulma.

Myöskään sukupuolta ei ole syytä tulkita erityisen vakaaksi tai luokitelluksi, sillä lopulta matoran-universumien asukkien sukupuoli-ero on pohjimmiltaan kulttuurinen. Toki ajattelen, että eri sukupuoliin liittyy tiettyjä fyysisiä piirteitä, mutta ne seuraavat ja ilmentävät kulttuurista sukupuolta: sukupuoli on lähtökohtaisesti sosiaalinen, gender, ja ulkokuori mukailee sitä.

Ihmisten maailman sukupuolikäsitys on ollut harmillisen monta tuhatta vuotta melko jumissa siinä, että sukupuolet toimivat biologisesti eri tavalla ja olisivat sen takia kiinteät ja muuttumattomat, mutta matoran-universumin tapauksessa tässä ei ole järkeä muuten kuin luojien luomilleen antamana lähtöajatuksena. Oikeastaan matoran-universumi on monella tapaa feministinen utopia sikäli, että sukupuoli on ainoastaan identiteettikysymys eikä niinkään yhteiskunnallinen tekijä (matoranien keskuudessa). Laaja mahdollisuus muokata kehoja ja identiteettiä mahdollistaa myös suhteellisen helpon sukupuolen ”korjaamisen” tai haluamansa sukupuolen ilmentämisen.

Väitän, että esimerkiksi elementillä on matoran-yhteisöissä paljon enemmän merkitystä kuin sukupuolella. Elementtiin tunnutaan liittävän paljon asioita, jotka me liitämme sukupuoleen: odotuksia ulkonäköön sekä elämäntapaan liittyen. Elementti myös ilmenee fyysisesti ja sen pohjalta luokitellaan matoraneja. Voin kuvitella helposti ”transelementtisen” matoralaisen, joka ei koe henkisesti kuuluvansa siihen elementtiin ja elementtiin liitettäviin odotuksiin, joihin hän näyttäisi fyysisesti kuuluvan.

Monessa feministisessä teoriassa painotetaan sukupuolen performatiivisuutta eli sitä, että sukupuoli syntyy sitä esittäessä – siis tekemällä ja olemalla asioita, joita sukupuolelta odotetaankin. Matoran-universumin olentojen sukupuoli on erittäin performatiivinen. Luulenpa, että sukupuolen vaihtaminen ei tosiaan ole erityisen vaikeaa – ruumiillisia ongelmia ei ole kovin paljoa. Sukupuoli syntyy suurimmaksi osaksi siitä, että henkilö identifioi itsensä kuuluvaksi johonkin sukupuoleen ja toteuttaa toiminnallaan ja olemuksellaan tähän sukupuoleen liitettyjä ominaisuuksia, jotka luultavasti periytyvät siitä, miten Suuret Olennot loivat sukupuolet agorien biologisten sukupuolten pohjalta. Henkilöillä on olemassa lähtökohtainen sukupuoli, tai ainakin aavistus siitä, mutta valinta siitä, kuinka tärkeä osa se heidän identiteettiään ja ulkonäköään on, on heidän omansa.

En tosiaan usko sukupuolen olevan myöskään niin merkittävä ja laaja asia jokaiselle kuin se on ihmiskulttuurissa. Koska yhteiskunta ei ole erityisen sukupuolittunut, ei ole oikeastaan erityisen tärkeää, onko henkilöllä edes sukupuolta, vai onko sukupuoli jotakin hyvin epätyypillistä. Samoin koska pariutuminen ei ole yhteiskunnalle erityisen merkittävää, koska väestönkasvu tapahtuu aivan toisin, ei ole syytä, miksi avioliitot ja romanttiset suhteet olisivat erityisen yhteiskunnallisesti merkityksellisiä tai että niihin liittyisi kovin paljoa tabuja tai lakeja. Sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset ovat kaikki luultavasti paljon enemmän yksityisasioita kuin meillä ne ovat.

Nyt minusta tuntuu siltä, että tämä teksti alkaa vain hajota käsiin, kun löydän sivupolun toisensa jälkeen. Kenties lopetan tämän näihin ajatuksiin ja jatkan joskus toiste. Toivottavasti saitte tästä jotakin irti!

3 thoughts on “Mietteitä sukupuolesta ja rakkaudesta”

 1. Tämä oli ihan kiva teksti, ja yllättäen mieleeni tulee paljonkin sanottavaa. Taidan kuitenkin keskittyä vain muutamaan yksittäiseen pointtiin ainakin tässä kohtaa.

  Romanssiosiossa tuli tosi hyvää settiä aseksuaalisuuskäsitteiden hyodyntämisestä, mutta asetit myös vähän kyseenalaiseksi (seksuaalisen) suuntautumisen käsitteen matoranyhteydessä. Lähinnä haluaisin huomioida että suuntautuminen koskee ihan yhtä paljon romantiikka/sensuaalisuus-akseliakin. Homoromanttisuus on ihan hyödyllinen termi oikeassakin maailmassa, ja en näe miksei klaanonissakin.

  Toisena pointtina: minä en aivan kivuttomasti hyväksy ajatusta siitä ettei sukupuolella olisi juurikaan väliä matorankulttuurissa. Tämä on tietysti kaunis ajatus, mutta minusta ei kovinkaan paljoa tunnu siltä että olemassaoleva materiaali klaanonissa välttämättä tukisi sitä. Käsittääkseni klaanonissa on ollut ajatus että teoriassa sukupuolijakauma vastaisi oikeaa maailmaa. Siitä huolimatta varsinkin päähenkilöiden jakauma ei ole mitenkään erityisen tasainen sukupuolen suhteen, vaikka sitä onkin korjattu parempaan suuntaan. Tämä nyt tietysti selittyy tarinan ulkopuolisilla seikoilla, mutta jos halutaan pysyä tarinan sisällä on aivan yhtä helppo sanoa että agorikulttuurin seksismi saastutti myös heidän keinomaailmansa, mikä taas on vaikuttanut sen maailman valtasuhteisiin. Vaikka sukupuolella ei olisikaan mitään ”todellista” funktiota maailman sisällä, voi sen ylikorostettu merkitys silti olla sisäänohjelmoitu ominaisuus kulttuurissa. Toisaalta en mitenkään kamalan varmaa mieltä ole tästä mihinkään suuntaan, lähinnä en ihan varauksetta hyväksy ajatusta.

  Lisäksi samaa sivuten, vaikka sukupuolen fyysinen säätäminen olisi kuinka helppoa, se ei ainakaan automaattisesti johda siihen että se on hyväksyttävää taikka normaalia. Vaikka sukupuoli olisikin vain identiteettikysymys, voi sen kyseenalaistaminen silti olla kulttuurin vuoksi tabu.

  Se mikä on tarinan kannalta mielenkiintoista on tietysti oma kysymyksensä, enkä välttämättä siihen halua ottaa kantaa. Olisi tosin ehkä mielenkiintoista lukea siitä miten taikamaailman sisäiset akateemiset sukupuolentutkijat tätä pohtivat. Ja miten paikalliset setäjäbät perustelee seksismiään maailmassa jossa sukupuolella on jopa vähemmän merkitystä kuin meidän maailmassamme.

  niin ja trans-tamaru best headcannon

  1. Seksuaalinen suuntautuminen: olet täysin oikeassa. Noin minä sen kai ajattelinkin, mutta olin juuttunut vielä edellsien kappaleen näkökulmaan tai jotain.

   Päähenkilöiden sukupuolijakauma on kiusallinen asia. Toisaalta minun pitäisi kai pysyä periaatteessani ja tulkita Klaanonia klaanonin sisältä käsin – eli tunnustaa outo sukupuolitasapaino ja pyrkiä johtamaan siitä asioita – mutta olisi houkuttelevaa mennä myöhäisemmällä ajatuksella 50-50 -sukupuolijaosta.
   Toisaalta Klaanonissakin meidän elementtimme noudattavat niiden kaanonista enemmistötukupuolta – mikä väkisinkin vääristää sukupuolijakauman, koska naisenemmistöisiä elementtejä on paljon vähemmän kuin miesenemmistöisiä. Näyttää siltä, että klaanonin näkökulmasta olisi jopa perusteltua väittää, että naisia on matoralaisyhteiskunnassa vähemmän. Tietysti se nostaa heti kysymyksen, että miksi: niinkö se luotiin? Miksi se olisi luotu niin, kun alkuperäinen yhteiskunta, jota kopioitiin, ei todellakaan toiminut niin? It’s a mystery.

   Minusta on kauniilla tavalla traagista, että agorien yhteiskunnan seksismi olisi saastuttanut myös matoran-universumin lähtöparametrit – toisaalta ei meillä ole varsinaisesti syitä uskoa, että valta olisi keskittynyt miehille – kyse on enemmän kaanonin sukupuolijakaumasta, jossa valta jakautuu matoranien keskuudessa melko demokraattisesti, sillä kaanonissa naisia nyt vain on paljon vähemmän. Tämä tietty vaihtelee aika paljon eri lajien kanssa – esimerkiksi Xia on ihan pirun seksistinen yhteiskunta – toisaalta sitten skakdien keskuudessa naisia ei näytä olevan kovin näkyvissä rooleissa lainkaan.

   Sukupuolen vaihtaminen lienee tabu Suuren Hengen uskon näkökulmasta. Olisi perusteltua uskoa, että he pitävät olennon alkuperäistä muotoa (elementtiä ja sukupuolta) sinä oikeana, jollaiseksi Mata Nui tämän yksilön tarkoitti – näiden asioiden peukaloiminen olisi siis Kohtalon omiin käsiin ottamista ja siinä mielessä uskonnollinen tabu. Samoin voisi kuvitella sen olevan esimerkiksi vortixx-yhteiskunnassa, mutta siellä se perustuu enemmän sukupuolten väliseen voimakkaaseen luokkaeroon, jonka rikkominen olisi yhteiskunnallinen tabu.
   Voi. Minun pitää varmaan kohta kirjoittaa tälle jatkoa, koska näistä nousee esiin aina vain uusia kiinnostavia pointteja. Kiitos kommentista!

   1. Hahmojen sukupuolijakaumaan vielä tarkennuksenna: Hain pitkälti sitä että sukupuolten voimasuhteet voivat ihan hyvin vaikuttaa siihen millaisia vaikuttajia näemme tarinassa. Klaanonhahmojen sukupuolijakauma ei välttämättä vastaa todellista sukupuolijakaumaa, vaan se suosii niitä joilla on varaa olla aktiivisia toimijoita kaikennäköisissä häröissä seikkailuissa.

Vastaa