Mietteitä sukupuolesta ja rakkaudesta 2

Osassa 2 pohdin joitakin yksittäisiä aiheita ja teemoja, jotka nousivat mieleen ensimmäistä osaa tehdessä.

Vortixxit.

Xia on sukupuolikysymyksen kannalta kiintoisa aihe, sillä se on kaanonin harvoja paikkoja, joissa sukupuolella on Greginkin mielestä merkitystä. Saarta kontrolloi ultra-kapitalistinen matriarkaatti, joka on alistanut miehet työläisluokaksi. Vähän niinkuin MRA-tyyppien ja antifeministien olkinukke siitä, mihin ”äärimmäinen feminismi” johtaisi, vaikka tietty väitteessähän ei ole mitään perää: Xialla sukupuolten välinen tasa-arvo on varmaan eniten retuperällä kaikista paikoista.

Miten moinen yhteiskunta on syntynyt, ja mihin se perustuu?

Näkisin, että Xian yhteiskunta on johdos siitä ankeasta faktasta, että naiset ovat yksinkertaisesti isompia ja vahvempia kuin miehet. Tämä on johtanut tiettyyn naisten valta-asemaan jo muinais-Xialla, sillä soturiluokka, ja siten hallitsijat, ovat luultavasti olleet lähtökohtaisesti naisia. Joku voisi verrata tätä siihen, miten ihmisyhteiskunnissa miehillä oli usein poliittinen valta käsissään, sillä he kontrolloivat väkivaltakoneistoja.
Näin ollen yhteiskuntaan kehittyi tiukka luokkajako: miehet kuuluvat fyysisen työn tekevään alaluokkaan, naiset jakaantuvat keskiluokkaan (kuten vaikka Mercura ja Quintilia) ja kapeaan yläluokkaan, joka omistaa suuren osan kaikesta.

Pohjimmiltaan Xian yhteiskunnan epätasa-arvo ei ole seksismiä, vaan kyseessä on luokkaero. Meillä ei ole mitään perustetta uskoa, että vortixx-naisett olisivat mitenkään erityisen miesvihamielisiä. Sekä Klaanonissa että kaanonissa on lukuisia esimerkkejä tilanteista, joissa vortixx-naiset ovat kohdelleet muiden lajien miehiä sangen tasa-arvoisesti. Tasendan tapauksessakin kolmannessa Loispistiäisessä vortixx suhtautui kaikkein nuivimmin nimenomaan Angieniin (koska tämä oli selakhi) eikä kahteen mieheen, jotka olivat tämän mukana.

Vortixxit kokevat siis yhteiskuntansa epätasa-arvon kysymykseksi luokasta eikä suinkaan sukupuolesta. Tietysti luokkayhteiskunta on rakentunut sukupuolierolle, mutta miehiä ei syrjitä siksi, että he ovat miehiä, vaan siksi, että he ovat heikompia ja siten vähemmän arvokkaita siinä xialaisessa kulttuurissa, joka arvostaa voimaa, vaurautta ja älykkyyttä.

Koen, että Xialla on suuri tabu olla kovin läheisissä väleissä alempaan yhteiskuntaluokkaan kuuluvan kanssa, aivan kuten meidänkin historiassa on sangen pitkään ollut. Tästä seuraa se kiinnostava piirre, että vortixx-yhteiskunta lienee lähtökohtaisesti homoseksuaalinen (tai siis homoromanttinen) tai ainakin sitä ihannoiva. Se on looginen seuraus siitä, että mikäli on sopivaa naida vain luokkansa sisällä, ja luokat koostuu vain yhdestä sukupuolesta. Klaanon tukee tätä: kaikki klaanoniset vortixx-parisuhteet ovat kahden naisen välisiä, ja Roodakan tapauksessa kyse ei ollut vortixxien välisestä suhteesta. Palaan aiheeseen lajienvälisistä suhteista tuonnempana.

Kun lueskelin Tulinoidan mestaria uudelleen tätä varten (hieno juttu, viittaan omaan tekstiini perustellessani mielipiteitäni), törmäsin kiinnostavaan detaljiin:

”Teksti, joka Mercuralla oli ollut työn alla, käsitteli näköjään sitä äskettäin hirvittävän kohun nostanutta tapausta, jossa oli paljastunut, että Novarattaan varatoimitusjohtaja olikin ollut mies kaiken aikaa. Mercura viimeisteli jutun nopealla listauksella aiemmista vastaavista tapauksista ja tilastolla sukupuolenväärentämisen määrästä vortixx-yhteiskunnassa.”

Minusta tämä havainnollistaa tosi hyvin ajatustani! Kyseisessä skandaalissa ongelma ei ollut se, että kyse oli miehestä, vaan että kyse oli likaisesta duunarista. Tietenkään kaikki mies-vortixxit eivät ole tällaisia (esim Radak), mutta xialaisen yhteiskunnan mielestä heidän pitäisi olla.
Tulinoidan mestarissa oli myös maininta skandaalista, jossa yritysjohtajalla on suhde sihteeriinsä – tässäkin on kyse luokkarajan rikkomisesta, tällä kertaa yläluokan ja keskiluokan välillä.

Vielä yksi pointti on nostettava esille, nimittäin suhteet vortixxien ja muiden lajien edustajien välillä. Roodakan ja Sidorakin suhdetta tunnutaan kuvattavan hyvin tyypillisenä – se on heille kummallekin vain peliä. Se kertoo käytännön tyypillisyydestä. Ja onhan se melko loogista: jos oman pariutuminen oman lajin sisällä on melko rajattua (etenkin yläluokassa, joka on jo lähtökohtaisesti pienin siivu yhteiskuntaa), muiden yhteiskuntien hallitsijaluokan edustajat muuttuvat ihan jo poliittisten syiden takia melko houkutteleviksi pareiksi. Tuleehan idyllisessä vortixx-aristokraatti-avioliitossa naiselta valtavasti rahaa ja mieheltä toivottavasti paljon maita ja alamaisia.

TL:DR Lesboreptiliaanimatriarkaatti kontrolloi maailman taloutta.

Matoralaiset.

Matoran-kulttuuri näyttäisi kategorioivan jäseniään paljon voimakkaammin elementin kuin sukupuolen kautta, eli heillä on kyse vain vanhasta kunnon rasismista ja eri väristen henkilöiden eri paikkoihin asumaan laittamisesta. Tiettävästi heidän uskontonsakaan ei juuri kerro sukupuolista, kuten että naiset olisi luotu miehen selkärattaasta tai jotain. Mata Nui tunnutaan tulkittavan usein aika maskuliinisena, tosin, joka tietty kielii sen luojien ajatuksista: ”ei me nyt voida tehdä naisesta jumalaa.” Ehkä tässä näkyy vähän sitä agori-yhteiskunnasta perintönä saatua seksismiä.

Nyt kun pohdin asiaa, koko mielen toain juttu on oikeastaan aika merkittävä yksityiskohta.
Niille, jotka eivät ole täysin perillä gregin hämmentävistä jaaritteluista 2010, kertaan: Ensimmäinen mielen toa oli Orde, joka oli mies. Hän aiheutti kuumapäisyydellään ja aggressiivisuudellaan katastrofin, joka teki zyglakeista entistä hankalampia(?). Tämän seurauksena Olennot päättivät tehdä kaikista mielenvoimien matoraneista Orden jälkeen naisia, koska heidän mielestään ”nämä olivat hellempiä” (Greg käytti sanaa gentle.)
Useimmat pitävät tätä selitystä aika yksinkertaistavana ja tyhmänä, mutta minulla on kaksikin vaihtoehtoista tulkintatapaa.

Ensinnäkin tämä kertoo ehkä enemmän Suurista Olennoista kuin heidän todellisuudestaan. Suuret Olennot uskoivat, että naiset olisivat hellempiä. Tämä luultavasti juontuu siitä, että agori-yhteiskunnassa, nisäkkäitä kun olivat, naisille kuului yleensä hoivarooli. Koska he uskoivat asian olevan näin, he tekivät sen niin, ja sen seurauksena vaihtoivat ce-matoranien sukupuolen.
Minusta tämä kertoo meille yhden tärkeän taustaoletuksen: Suuret Olennot olivat tehneet keinotekoisen naissukupuolen edustajistaan oikeasti empaattisempia ja sopivampia hoivarooliin – ajatus, jonka he perivät omasta yhteiskunnastaan, jossa näille ominaisuuksille todella oli syy.

Suurten Olentojen luomat sukupuolet perustuivat heidän käsitykseensä agorien biologisesta sukupuolesta, ja he päättivät sisällyttää siihen Orden tarinan mukaisia psykologisia eroja. Ne ovat melko stereotyyppisiä, mutta matoran-asukeille ne tulevat itsestäänselvyyksinä. Juuri tässä on syy, minkä takia kaanonin (sekä Klaanonin) maailmassa sukupuoliin liittyy ominaisuuksia, jotka pohjautuvat monimutkaisiin hormoneihin liittyviin juttuihin, kuten vaikka se miesten aggressiivisuus (Spiriah taisi laittaa skakdeihin vain vähän lisää sitä testosteronia) ja veden toiin (naisiin) hämmentävästi liitetty taipumus olla parantajia.

Orden tarinan voi näin ollen tulkita todisteeksi siitä, että Suurten Olentojen luomat sukupuolet todellakin poikkesivat toisistaan psykologisesta – eihän päätöksessä muuttaa ce-matoranit naisiksi olisi ollut muuten mitään mieltä.

Toinen tulkinta Orden tarinalle – joka ei tosin ole ristiriidassa aiemman kanssa – on tulkita sitä maailman sisäisenä legendana. Moni aikajanan varhainen toa-tarina, kuten vaikka Lesovikk ja Toa Matat ovat kaanonisakin aiheita, joista on legendoja. En näe mahdottomana, että Orden tarina olisi kulkenut nimenomaan uskonnollisena legendana, joka kertoo matoralaisten kahdesta sukupuolesta ja niiden ominaisuuksista. Sen seurauksena uskotaan, että naiset ovat hoivaajia, ja että heidän myös pitäisi olla hoivaajia, kun taas miehiin liitetään jonkinlaisena määrttivänä ominaisuutena aggressiivisuus – joka ei tosin Orden tarinassa ole mitenkään glorifoitua, vaan pikemminkin esitetään ongelmana.

Näyttäisi siis siltä, että matoran-uskonto esittää, että sukupuolilla olisi hieman eriävät velvollisuudet. Ei yhtä dramaattisesti kuin vaikka agoreilla tai ihmisillä, joiden yhteiskunnat pyörivät lisääntymisen ympärillä, mutta eriävät kuitenkin. Orden myytissä naisten lempeys kuvataan miehen tuhoisaa aggressiivisuutta hillitseväksi tai ainakin korjaavaksi tekijäksi. Hieman samankaltaisen dynamiikan voi havaita Galin ja Tahun suhteessa ja näistä kertovissa myyteistä.

Skakdit.

Skakdit ovat lähes poikkeuksetta täynnä toksista maskuliinisuutta ja tuhoisia, miehisiä arvoja. Tiedämme, että Spiriahin kokeet voimien antamisen lisäksi tekivät skakdeista aggressiivisempia ja vaarallisempia. Kiintoisaa tässä on se, että Bionicle Worldin mukaan myös skakdi-naiset ovat ihan yhtä tuhoisia – itse asiassa jopa ”julmempia ja tuhoisampia” kuin miehet.

Se on kiinnostavaa, koska emme kuitenkaan ole juuri nähneet nais-skakdeja. Onko Zaiggera ainoa zakazlainen nainen klaanonista tai kaanonista? Taitaapi olla. Jos he ovat sellaisia raivottaria, miksei joku pirakoista ole nainen? Tai joku sisällissodan suurista sotureista? Elävätkö naiset amazonien tyyliin erillä miehistä jossain vuorilla ja lynkkaavat kaikki onnettomat XY-kromosomin omaavat henkilöt, jotka erehtyvät heidän luokseen? Vai kuoliko suuri osa naisista sisällissodassa? Osuiko Spiriahin kokeet heihin jotenkin muita voimakkaammin ja tuhoisammin?

Minä olen ihan hukassa tämän jutun kanssa. Miksi skakdi-naisia on niin vähän? Onko lajin sukupuolijakauma luonnostaan tuolla tavalla vinksallaan? Minä tästä mitään tiedä.

Aristokraatit, titaanit ja perimysjärjestys.

Me tiedämme, että aristokraateilla ja titaaneilla on erilaisia hallitsijasukuja ja hupsuja lisänimiä tästä johtuen (esim von Nebula). Okei, minä tiedän, koska titaanien aristokratiasta ei ole kai paljoa klaanonissa. Joka tapauksessa steltläinen aatelisverkosto on melko laaja, ja valitettavasti DOKTOR VIKTOR VON NEBULA on ensisijainen lähteemme sen toiminnasta.

Mielikuvani eri klaaneihin tai sukuihin henkilöiden hyväksyminen perustuu melko puhtaasti siihen, että heidän kanisterinsa huuhtoutuvat oikeille tiluksille. Eli kerran yhden aristokraatin kanisteri (tai useamman) ajautui von Nebuloiden kartanon maille, ja Hektor adoptoi näistä löytyneet veikot osaksi sukuaan.
Viktorilla oli sisko, Alexia von Nebula (okei, tämäkään ei ole Klaanonissa lukevaa tavaraa), joka on nykyään von Nebulan tiluksien hallinnoija; Viktor itse läksi Xialle luomaan itselleen uraa. Mitä voimme päätellä tästä?

Ensinnäkin perimyksessä sukupuolella ei näytä olevan merkitystä. Miksi olisikaan? Naiset eivät ole historiallisesti perineet, sillä se olisi rikkonut miesten omaisuutta, kun suvun maat menisivät vieraille, joille suvun naiset naitettiin. Näin ollen naisten perimysoikeuden poistamisella varmistettiin maiden ja tittelien pysyminen suvussa. (Tietysti oli myös poikkeuksia, kuten matrilineaariset avioliitot ja katalonialainen tasa-arvoinen perimysjärjestys, mutta ne ovat sivupolkuja.) No, ilman lapsia ei ole tällaista ongelmaa, joten steltläisessä perimyksessä naiset perivät samalla tavalla kuin miehetkin.

Emme tiedä, mihin perimysjärjestys perustuu. Näen kaksi mahdollisuutta. Joko kyse on iästä – vanhin perii maat – tai klaanin pään päätöksestä. Kumpikin näistä toimisi, mutta en näe perusteita kummankaan puolesta – ymmärrän täysin, miksei Hektor olisi välttämättä halunnut antaa suvun maita Viktorin hallittavaksi.

Avioliittojakin lienee monia eri tyyppisiä:
– Sellaisia, joissa toinen osapuoli siirtyy puolisonsa sukuun ja tuo siten mukana omaisuutensa.
– Sellaisia, joissa puolisoiden omaisuus yhdistetään ja tehdään kokonaan uusi suku, joka voi hallinnoida itse itseään ja päättää omasta perimyksestään.
– Sellaisia, joissa kumpikin puolisoista pitää omaisuutensa omanaan, ja jossa omaisuus palaa takaisin henkilön alkuperäiseen klaaniin tämän kuollessa – tämä lienee yleinen aristokraatti-vortixx-liitto, sillä se luo ensisijaisesti poliittisen liiton, muttei siirrä omaisuutta toiselta toiselle.

Tuota, tässä kohtaa on hyvä kysyä, mitä perusteita meillä on yksiavioisuudelle. Historiallinen (naisten) yksiavioisuushan perustuu pitkälti siihen, että siten voidaan olla varmoja, että perillinen on tosiaankin niiden henkilöiden lapsi kuin tämän väitetäänkin olevan. Luonnollisesti tällä ei ole mitään väliä Klaanonin maailman kontekstissa.
Kenties kyse on jostakin psykologisesta? No, luonnollisesti rakkausavioliitot ovat yleensä yksiavioisia, koska psykologiset syyt. Sen sijaan poliittisten avioliittojen välttämättä tarvitsisi olla.

Tietty tässä vaikuttaa myös se, että moensti menneisyydessä naiset naitettiin vastoin heidän tahtoaan, eikä heillä ollut varsinaisesti mitään sanottavaa siihen, että heistä tuli jonkun emiirin kolmansia vaimoja. Onko matoran-universumin aatelistolla tämänkaltaisia käytäntöjä?
Lähtökohtaisesti naiset ovat paremmassa asemassa ja saavat päättää asioistaan itse, joten en usko, että tätä tapahtuu kovin laajasti. Pikemminkin kyse on sukupuolineutraalista ongelmasta. Kuvittelisin, että etenkin hyvin autoritäärisesti johdettujen sukujen hallitsijat puuttuvat paljon potentiaalisten perillistensä avioliittoihin ja saatavat luoda tällaisia pakkoavioliittoja poliittisiin tarkoituksiin – mutta se ei tietenkään rajoitu mitenkään naisiin, koska he eivät ole perimyksen kannalta ”turvallisempia” naittaa pois suvusta. Sekä naiset että miehet ovat yhtä lailla potentiaalisia pelinappuloita tällaisessa avioliittopelissä, sillä sukupuoli on perimyksen kannalta yhdentekevää.

Eli on Bio-Klaanille menetetty mahdollisuus, ettei Tawa ole naimisissa jonkun tärkeän ja varakkaan henkilön kanssa (sori Guartsu), kuten vaikka erään Doktor Viktor von Nebulan.

Vastaa