Miten feisbuukit tuhotaan?

Twitterin toimitusjohtaja Jack Dorsey julkaisi tällaisen ilmoituksen aiemmin tänään.

Mitä hän sitten tarkoittaa tuollaisella ilmaisulla “decentralized standard for social media”?

Hajautettu vs. keskitetty ovat käsitteinä tuttuja varsinkin sosiaalisista asioista: yhteiskunnat voivat esimerkiksi olla hyvin keskitettyjä ja hierarkisia, joiden keskellä seisoo jumalkeisari jonka tahdosta kaikki on kiinni viime kädessä. Tai sitten yhteiskunnat voivat olla matalahierarkisia, joissa valta on hajautettu useille ihmisille, kuten demokratioissa on ihanteena.

Teknologian, ja erityisesti internetin, tapauksessa merkitys on jokseenkin sama, joskin kyse on enemmän internetpalveluista kuin henkilöistä.

Äärimmäisen keskitetty Internet olisi esimerkiksi sellainen, jossa kaikki kommunikaatio tapahtuu yhdellä GoogleBookin alustalla, ja jossa loppukädessä kaikki valta on yhdellä zuckbergillä. Internetin alkuperäinen ideaali taas oli janan toisessa päässä: olisi paljon yhden ihmisen kotisivuja ja muita pieniä verkkonurkkauksia.

old man yells at cloud
minä_irl

Siinäkään maailmassa emme kuitenkaan ole. Suurin osa internetin käyttäjistä käyttää kourallista palveluja, ja ajatus omista kotisivuista on jäänyt lähes muinaiseksi reliikiksi. Facebook, Google ja Amazon sekä niiden omistamat palvelut ovat aivan valtava osa nykyisen internetin liikenteestä.

Silloin kun me olimme pieniä, kotisivut olivat kuitenkin vielä toistaiseksi elossa: oli freewebs ja kaverit, ja ottaen huomioon kuinka pieniä olimme, niitä oli tosi monella. Ja sitten oli tietysti Klaani itse. Klaanin kaltaisia foorumeita ei nykyisillä lapsilla enää ole. Niiden sijaan on facebookryhmiä ja discordhuoneita, subreddittejä ja häshtägejä.

bioklaanin vanha foorumi
Me silloin joskus

Sinänsä on helppo ymmärtää miksi näin on: kun voi vain liittyä yhdellä tunnuksella useaan discordiin, ei tarvitse rekisteröityä jokaiselle marginaaliselle foorumille. Twitterissä voi muodostaa yhteisöjä, mutta siellä ovat myös kaikki muutkin, jolloin ei tarvitse käyttää eri alustoja eri ihmisille puhumiseen. Kenties tämä siis oli aina luonnollinen kehityskulku, ja niin moni ihminen nykyään argumentoikin.

Nämä keskitetyt palvelut kuitenkin muokkaavat internetin valta-asetelmia. On vaikea toimia ilman pelaamista niiden säännöillä. Poliitikon lienee jo vaikea kerätä kannatusta hyväksymättä Twitterin käyttöehtoja. Kun Tumblr muutti sallitun sisällön määritelmäänsä vuosi sitten, alkoi suuri pohdinta: minne me nyt muutamme? Konsensusta ei löytynyt, ja yhteisöt joko hajaantuivat tai jäivät alustalle josta pitävät aina vain vähemmän. Jonain päivänä Discordin omistajat alkavat vaatia sijoittamilleen järjettömille rahamäärilleen vastinetta, ja silloin käyttäjien elämä tulee kurjistumaan jollakin tapaa. Ja jo muodostuneiden yhteisöjen siirtyminen muualla on vaikeaa.

Olemmeko siis väistämättä pulassa?

Omien foorumien kulta-aika ei tule palaamaan, sillä ne ovat toisistaan irrallisia siiloja. Kaupalliset palvelut pyrkivät ikuisesti rakentamaan käyttäjävihamielisiä monopoleja.

Onneksi on olemassa myös kolmas vaihtoehto. Sen sijaan että ihmisten omat, pienet palvelut jäävät yksinäisiksi, erillään eläviksi nurkikseen, ne voivat myös toimia yhdessä. Tämä on hajautuksen ydinajatus: ihmiset eivät ole yksin, vaan he toimivat yhdessä, säilyttäen silti itsenäisyytensä.

Jos tämä on kovin abstrakti ajatus, meillä on onneksi hyvinkin konkreettinen esimerkki siitä mitä tarkoitan: sähköposti.

Sähköposti on yksi, yhteinen verkko, johon osallistuu lukemattomia toimijoita. Yhdellä on tili Gmailissa, toisella Outlookissa, mutta siitä huolimatta he voivat ongelmitta lähetellä toisilleen viestejä. On totta, että nykyisin sähköpostipalvelutkin ovat hyvin keskittyneitä: veikkaisin että suurimmalla osalla teistä on juurikin Gmail. Mutta koska verkko itsessään on hajautettu, on aivan mahdollista vaihtaa palveluntarjoajaa, koska on yhä mahdollista viestittää samoille ihmisille käyttäen samoja sähköpostiosoitteita.

wikipedia and email
Näin Wikipedia kuvaa sähköpostin toimintaa. TL;DR: ihmiset voi lähettää toisilleen sähköpostia.

Keskitetyissä verkoissa on vahva verkostovaikutus: mitä enemmän yhdellä palvelulla on käyttäjiä, sitä arvokkaampi se on, ja sitä vaikeampi sieltä on lähteä. Sähköpostin tapauksessa voi kuitenkaan jatkaa osallistumista samassa verkossa, vaikka muuttaisi sen sisällä. Verkostovaikutus, voitettu.

Sähköpostin kaltainen palvelu on yksi teknologisen hajauttamisen muodoista, ja tarkalleen sitä tyypillisesti kutsutaan federaatioksi. Useampi palvelu välittää keskenään viestejä tietyllä protokollalla (joka on hieno sana sille että ne puhuvat samaa kieltä samalla tavalla).

Tätä ajatusta Twitterin @jack hakee takaa puhuessaan sosiaalisen median standardista. Sähköpostin kaltainen federaatio, mutta sosiaaliselle medialle. Eikö se olisikin hieno ajatus!

Meidän onneksemme, meidän ei tarvitse odotella jackin salaperäistä viisihenkistä tiimiä, sillä se standardi on jo olemassa. Se on nimeltään ActivityPub, ja kaikkia sitä käyttäviä palveluja kutsutaan yhdessä Fediverseksi.

Kyseinen standardi on siitä vekkuli, että sitä käyttävät hyvinkin erilaiset palvelut. Selkeästi eniten käyttäjiä on palvelulla nimeltä Mastodon, joka on ulkonäöltään hyvin samankaltainen kuin Twitter. Se ei kuitenkaan ole ainoa: on alustoja videoiden, kuvien, musiikin ja blogien jakamiseen. Koska ne kaikki käyttävät samaa standardia, ne muodostavat yhden verkon, ja kaikkien alustojen käyttäjät voivat puhua toisilleen ja kommentoida toistensa jakamaa mediaa, suoraan omilta tileiltään ja oman alustansa kautta. Sen lisäksi että voin seurata yhdellä Mastodon-palvelimella olevalla tunnuksellani toisella Mastodon-palvelimella olevan ystävän tiliä, voin samalla tilillä seurata esimerkiksi PeerTube-videokanavaa ja suoraan kommentoida syötteelleni tulevia videoita.

Ja samalla palvelut ovat hajautettuja: voin valita sellaisen mastodon-palvelimen joka valvoo sellaisia sääntöjä joiden kanssa minä olen ok. Minun ei tarvitsee elää yhdessä Twitterissä, jonka mielestä on tärkeää suvaita pohjoismaista imperiumia tavoittelevia kansallissosialisteja. Jos haluan muuttaa toiselle alustalle, se ei ole ongelma, sillä voin yhä puhua samojen ihmisten kanssa, eläväthän he yhä samassa verkossa. Ja koska tämä kaikki on vapaata ohjelmistoa, uusia ominaisuuksia ja korjauksia tulee sen perusteella mitä yhteisö haluaa, ei sen minkä korporaatio X uskoo tuottavan eniten voittoa.

Haluan painottaa että en usko Jackin olevan rehellinen kun hän unelmoi hajautetuta Twitteristä: mihin ratkaisuun he tulevatkaan päätymään, se tulee mitä luultavimmin olemaan Twitterin ehdoilla rakennettua ja heidän tarpeisiinsa suunnattu. Mistään avoimesta projektista ei tulla voimaan puhua. Onneksi me emme tarvitse häntä, sillä avoin protokolla on jo olemassa. Eikä ActivityPub tietenkään ole ainoa hajautettu standardi, se vain on se jota pidän todennäköisimmin onnistuvana. On esimerkiksi Matrix-protokolla pikaviestimille, ja Scuttlebutt kokonaan ilman palvelimia toimivalle sosiaaliselle verkolle.

Ei sillä että tämä kaikki olisi ilman ongelmia: Mastodon on melkeinpä ainoa josta voi puhua valmiina palveluna, ja luonnollisesti verkossa ei silti ole yhtä paljoa käyttäjiä kuin vaikka Twitterillä. En siis esitä että se olisi juuri nyt valmis ratkaisemaan kaikkia oikeiden käyttäjien ongelmia. Mutta jos ikinä pääsemme tulevaisuuteen jossa tällaiset avoimet standardit valtaavat lisää elintilaa, se on parempi maailma kuin se jossa elämme nyt.

Aloita keskustelu: bioklaani.fi